znak Husinec
Husinec

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Husinci (okres Prachatice).
  • Rodný dům Mistra Jana Husa, Národní kulturní památka
  • Rodný dům a ateliér Josefa Krejsy
  • Radnice ze 16. století
  • Kostel Povýšení svatého Kříže
  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha Mistra Jana Husa
  • Radnice
  • Husinecká lípa, památný strom na jihozápadním kraji obce, vedle kapličky u rozcestí na Horouty

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291. Z roku 1359 je druhá písemná zmínka, týkající se povýšení obce na město Husinec. Z roku 1359 pochází i záznam o neopevněném městečku Hussenicz (německy Husinec). O deset let později (1369) se zde údajně narodil Jan Hus.

Ve 14. století byl založen hrad Hus u Záblatí (zřícenina hradu je zhruba 3 hodiny pěšky od Husince). Husinec byl i s řadou okolních obcí připojen pod správu tohoto nově vzniklého feudálního panství. V roce 1390 přešel hrad Hus do rukou Sigmunda Hullera z Orlíka, ten byl později popraven za falšování a hrad (spolu s hradem Orlíkem) zdědil jeho bratr Ondřej Huller. Ondřej podle některých zdrojů prodal hrad rytíři Mikuláši z Husince. Po pádu z koně 24. prosince 1420 Mikuláš umírá. Opuštěného hradu se zmocnil Habart z Hrádku. Rozzlobení prachatičtí pánové hrad 8. září 1441 vypálili a ohořelé zbytky zbourali. Roku 1455 prodal rytíř Smílek ze Lnář panství Hus Oldřichu z Rosenberka. Panství bylo připojeno k panství Winterberskému.

Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status města.


Oficiální web město Husinec:
www.husinec.cz

PSČ Husinec: 384 21