Budkov

Pamětihodnosti

  • Tvrz v Budkově se připomíná ve druhé polovině 14. století. V roce 1468 byla vypálena bavorskými křižáky. Krátce poté byla opět obnovena a prošla pozdně gotickými a renesančními změnami v podobě vstupního portálu, ostění do komory a na klenbách v přízemí. Tvrz původně měla hrazené předdvoří včetně obvodového vodního příkopu. Funkci sídla přestala tvrz plnit krátce po roce 1620 a v průběhu 17. století se od barokní úpravy užívala jako sýpka (dnes součást čp. 29). Za pozemkové reformy v roce 1924 proběhla částečná parcelace dvora a zbytek koupil správce vlachovobřezského statku Antonín Fridrich. Po roce 1945 zabral dvůr stát a společně s tvrzí ho převedl na JZD Chlumany. Dnes je opět soukromým majetkem.
  • Most přes Libotyňský potok ze 16. století při silnici na Strunkovice nad Blanicí je zapsán v seznamu technických památek.
  • Mohylník, archeologické naleziště na kraji lesa V sosnách. Jižně od vsi na kraji lesa se nachází zbytky 16 slovanských mohyl, které patří do výrazné skupiny jihočesko-rakouské mohylové oblasti, jejichž dosavadní archeologický výzkum poskytl alespoň přibližné informace o vnitřní stavbě mohyl či o uložení pohřbu.
  • Vodní mlýn, zděná renesanční stavba z roku 1557 s raně barokním štítem byla postavena v bažině a podložen dubovými kmeny.
  • Včelíny. Dřevěné, bohatě vyřezávané včelíny u čp. 14 z roku 1910.
  • Budkovská lípa, památný strom. Lípa roste u výklenkové kapličky při silnici do Vlachova Březí a Chluman asi ½ km západně od obce.

Historie

První písemná zmínka o obci Budkov pochází z roku 1354, kdy se připomíná Otakar z Budkova a v letech 1370-1373 tu sídlil Albert z Budkova. Spolu s jeho synem Jenišem pak držel sídlo Hrzek z Turového, který byl předkem rodu Budkovských z Budkova. Za Hynka z Budkova se zde v roce 1468 poprvé uvádí tvrz, když ji vypálili bavorští křižáci. Ti vypálili nejen tvrz, ale i přilehlou ves.

V letech 1485-1518 ves vlastnil Hrzek z Budkova a posledním zdejším majitelem z rodu Budkovských z Budkova byl Mikuláš. V letech 1618-1620 se zúčastnil stavovského povstání, za což mu byl všechen majetek zkonfiskován.

Roku 1620 vlastnil statek Don Martin de Huerta a v roce 1622 ho prodal Anně Maxmiliáně Kateřině Hýzrlové z Chodů, rozené ze Šenova. Roku 1675 byl statek s tvrzí prodán Karlu Leopoldovi hraběti Caretto z Milessima a ten ho připojil k Vlachovu Březí

V polovině 19. století se Budkov stal samostatnou obcí - žilo zde v 50 domech 315 obyvatel; v letech 1855-1949 patřil k soudnímu okresu Prachatice a od roku 1949 k okresu Prachatice. Od roku 1992 má opět statut samostatné obce.


Oficiální web obec Budkov:
www.budkov.net

PSČ Budkov: 384 22