znak Podolí I
Podolí I

Památky v obci

  • Výklenková kaple z roku 1860 se nachází u komunikace v obci Podolí I. Kaple je zasvěcená svatému Floriánovi.
  • Kaple v obci Podolí I. z roku 1970 je zasvěcená Panně Marii Královně.
  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie z počátku 20. století ve vesnici Rastory.
  • Kříž v obci směrem na Rastory.
  • Kříž u silnice do obce směrem od Písku.
  • Pomník obětem I. a II. světové války se nalézá v Podolí.
  • Silniční mosty v místní části Podolsko - Stádlecký most - Podolský most. V roce 1846 byl položený základní kámen ke stavbě visutého řetězového mostu, který zabezpečoval spojení obou břehů Vltavy. Most byl dokončený o dva roky později ( v letech 1847 – 1848 ). Most byl dopravní komunikací od 9. 10. 1848, ale postupně byl kapacitně nedostačující a tak byla v roce 1939 zahájena stavba nového mostu. V roce 1942 dokončena stavba nového železobetonového mostu přes Vltavu. Silnice Tábor - Písek byla zkrácena o serpentiny a 2 km délky. Po určitou dobu zde byly vedle sebe dva mosty. Délka celého nového mostu je přes půl kilometru, výše 64 metrů nad zemí. Most má několik oblouků. Hlavní oblouk má světlost 150 metrů. 8 menších oblouků má každé světlost 35,65 metrů. Na železobetonovou konstrukci bylo spotřebováno 180 vagonů železa. Po napuštění Orlické nádrže byl starý řetězový most rozebrán a renovován. Postupně byl přemístěný na silnici III/13711 spojující Opařany přes Stádlec s Dobřejicemi přes řeku Lužnici. Stádlecký řetězový most je vedený jako Národní technická památka.

Galerie

Historie

Podle tohoto zdroje jsou první zmínky o vesnici již v 11. století. V roce 1209 byl prvním známým držitelem vsi panoš Jan z Podolí, který sídlil na zdejší tvrzi. V roce 1361 byl držitelem Podolí Vilém Sezima z Ústí nad Lužnicí. Posléze (1379) se Podolí stalo majetkem pražského arcibiskupství. Podolí bylo přiřazeno k Vltavotýnskému panství. V roce 1439 poblíž vesnice existoval přívoz přes řeku. Roku 1477 při dědickém dělení majetku připadlo Podolí společně s Rakovem a s polovinou Bernartic Burianovi z Lažan a Bechyně. V roce 1553 se při dělení dědictví připomínají bratři Jan a Adam Bechyně z Lažan. Starší Jan získal část Podolí a podolský mlýn. Jeho mladší bratr Adam získal pustou podolskou tvrz, druhý díl vesnice a přívoz. Tvrz zanikla při požáru v polovině 16. století. Po bitvě na Bílé hoře byla ves společně s jiným majetkem rodu Bechyňů z Lažan zkonfiskována. V roce 1713 během morové epidemie zemřela polovina obyvatel vesnice ( 26 ). V roce 1846 byl v místní části Podolsko položený základní kámen ke stavbě visutého řetězového mostu. Most byl dokončený o dva roky později. Během I. světové války se z bojišť nevrátilo 17 mužů z Podolí. V roce 1942 byla dokončena stavba nového, železobetonového mostu přes Vltavu. Za druhé světové války vedla přes řeku Vltavu demarkační linie dohodnutá na jaltské konferenci.


Oficiální web obec Podolí I:
www.podoli1.cz

PSČ Podolí I: 398 43