Králova Lhota

obec 200 obyvatel k 1.1.2014 10,80 km2
Králova Lhota

Památky v obci

  • Kaple v obci na návsi je zasvěcena Panně Marii.
  • Na návsi se nachází zdobný kříž v ohrádce. Na spodním podstavci kříže je uvedena datace 1874. V oválném štítku kříže je tento nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
  • Venkovská usedlost čp. 8 je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • V parčíku poblíž návesního rybníka se nalézá kamenný pomník padlým v I. a II. světové válce. Na pomníku jsou umístěné dvě pamětní desky. Na horní desce je tento nápis: Na věčnou pamět padlým v první světové válce 1914 - 1918. Dále je zde uvedeno deset jmen padlých. Na spodní části této desky je nápis: Čest jejich památce! Pod touto deskou je umístěna druhá pamětní deska s tímto nápisem: Na věčnou památku popraveným a umučeným občanům Králové Lhoty za druhé světové války německými fašisty 1939 - 1945. Dále jsou zde uvedena čtyři jména padlých spoluobčanů a nápis: K uctění jejich památky věnují občané Králové Lhoty.

Galerie


Oficiální web obec Králova Lhota:
kralovalhota.eu

PSČ Králova Lhota: 398 07