Albrechtice nad Vltavou

obec 835 obyvatel k 1.1.2014 61,98 km2
znak Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou

Památky

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Albrechticích nad Vltavou.
  • Kostel sv. Petra a Pavla je původně románský kostel ze 12. století. Kostel byl v průběhu své historie několikrát přestavován, nejvíce pak v 19. století. V kostele se nachází bohatá malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou fresky Posledního soudu a motiv „pekla a ráje“ na triumfálním oblouku. Kostel je obklopen hřbitovem, jehož zeď je zdobena kapličkami s malbami z 19. století. Ty byly v 80. letech 20. století sejmuty a zavěšeny na skoby. Kostel je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Kostel svatého Jana Křtitele v Chřešťovicích.
  • V obci se nalézá památkově chráněná venkovská usedlost čp. 28, která je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Ve stejném seznamu je vedená také brána u venkovské usedlosti čp. 12.

Galerie

Historie

Obec je v písemných pramenech prvně zmiňována (jiné zdroje uvádějí již rok 1352) v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. O 8 let později pochází první písemná zmínka o Albrechtickém kostelu.


Oficiální web obec Albrechtice nad Vltavou:
www.albrechticenadvltavou.cz

PSČ Albrechtice nad Vltavou: 398 16