znak Třeboň
Třeboň

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Třeboni.
 • CHKO Třeboňsko
 • Rožmberk (největší rybník ČR)
 • Zlatá stoka
 • Nová řeka
 • Třeboňské městské opevnění
 • Zámek Třeboň, národní kulturní památka
 • Masarykovo náměstí se starou radnicí, podloubími, mariánským sloupem a kašnou
 • Zlatá hvězda, Vratislavský dům, Kamenná studně
 • Třeboňské lázeňství
 • augustiniánský klášter, národní kulturní památka
 • děkanský kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny s deskovými obrazy Mistra třeboňského oltáře a třeboňskou Madonou
 • kostel sv. Alžběty na Budějovickém předměstí
 • Schwarzenberská hrobka v Domaníně, národní kulturní památka
 • Knížecí pivovar Regent (1379), stylové restaurace
 • hřbitovní kostel sv. Jiljí v Domaníně, sousoší anděla strážce v Třeboňském parku
 • Dva železné kříže s Ukřižovaným z 18. stol. na křižovatce silnic na Nové Hrady u budovy bývalého finančního úřadu (dnes Lesostavby Třeboň)
 • Třeboňské rybí sádky s roubenou prodejnou ryb a pískovcovou sochou rybáře pod světskou hrází
 • Rybník Svět (Nevděk), Krčínův a Šustův pomník
 • Opatovický rybník a mlýn, obora, hřebčín a kaple
 • Barokní sousoší ve městě a u kostela (Sv. Václav, Sv. Jan Nepomucký, Sv.Jiljí, Sv.Augustin, Ježíš a další)
 • Čtyři velké městské brány (Budějovická, Hradecká, Novohradská a renesanční Svinenská brána s polychromovanou soškou Sv. Floriána, obloukovými štíty a sgrafitovou výzdobu)
 • Kotěrova vodárna Na Kopečku z roku 1901(v současné době je od roku 2013 ve 42 m vysoké vodárenské věži umístěna galerie buddhistického umění), barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv.Petra a Pavla, motorest u Petra Voka
 • Pergola a barokní kaple Sv. Víta, nástropní obraz (al fresco) předání ramene Sv. Víta svatému Václavu, blízký mlýn a boží muka
 • Tylovo divadlo, městské muzeum, renesanční Bílý Koníček a Beseda na Masarykově náměstí
 • Domek Josefa Kajetána Tyla u Zlaté stoky, lázeňská kolonáda, sousoší Sv. Jana Nepomuckého
 • Historická kasárna (dnes Finanční a městský úřad) na Palackého náměstí, nová kašna na nádvoří
 • Historická Rožmberská ulice s cukrárnami, kavárnami, hotely a restauracemi
 • Historická obchodní Březanova ulice s podloubími od Masarykova náměstí ke kostelu sv. Jiljí a Panny Marie Královny, brána do kláštera, bývalý Augustiniánský klášter s gotickými kaplemi, rajským dvorem, křížovou chodbou a klášterním nádvořím, barokní kašna na nádvoří, Dlouhá chodba, krytý obloukový most s pamětní deskou Třeboňského augustiniánského opata "písmáka" Kříže z Telče
 • Husova kaple s věží z roku 1925 a Nová čtvrť s Tyršovým stadionem, Tyršův pomník
 • Třeboňský menhir u Zlaté stoky a boží muka datovaná 1649 proti kiosku u Schwarzenberské hrobky s obrazem sv. Vojtěcha
 • barokní kaple Nejsvětější trojice na Pražské
 • kaple Sv.Barbory a Sv.Kateřiny datovaná 1747 v ulici Svatopluka Čecha
 • Okresní radnice s věžičkou v ulici Na Sadech (dnes základní škola vedle pošty)
 • domečková Boží muka datovaná A.d.:1810 za hřbitovem Sv. Alžběty v ulici Boženy Němcové
 • pomník obětem zla (se jmény obětí první a druhé světové války) před školou v Sokolské ulici
 • dům U Zvonku na Budějovickém předměstí v Sokolské ulici se sousední kovárnou z 18. století (bronzový zvon v 1. poschodí domu se v roce 2011 ztratil i s konzolí)
 • balvan inženýra Pavla Pavla na dřevěných saních vedle parkoviště na trávníku před vyhlídkovou restaurací "U Světa" na Hliníku
 • litinový kříž s "Ukřižovaným" (pískovcový podstavec datován 1896) se "středověkým" odrazníkem na křižovatce Sokolské třídy a ulic Chelčického a Svatopluka Čecha
 • domečková sloupková boží muka, zabudovaná do secesního domu (č. p. 175, Třeboň II) poblíž ústí Havlíčkovy ulice do Palackého náměstí
 • historický renesančně barokní Schwarzenbergský statek Dvory (Dvorce, dnes též se stylovou restaurací) s centrální věžičkou (zdaleka viditelnou při cestě od rybníka Svět) a hodinami, vpravo při státní silnici z Třeboně na Lišov
 • barokní Schwarzenbergský statek v Jiráskově ulici s tělocvičnou (Sokolovnou) mezi dopravním hřištěm u Tyršova stadionu a autobusovým nádražím Třeboň
 • Třeboňské roubené seníky na Mokrých lukách (dříve národní kulturní památka)
 • velké Schwarzenbergské seníky na stezce "Hrádeček" (jeden vyhořel a druhý je zrekonstruován na penzion poblíž Zlaté stoky za mostkem u Lesostaveb)
 • Bývalá synagoga v Třeboni v Krčínově ulici (Třeboň I čp. 50)
 • rybí sádky a původní rybářské bašty pod rybníkem Svět
 • Rybářská bašta (restaurace) na Hliníku za hotelem Bohemia

Historie

 • Počátky města sahají až do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté osada.
 • Farní kostel je v Třeboni (Witingenowe) připomínán kolem roku 1280
 • Název "Třeboň" pochází nejpravděpodobněji ze slova "tříbit", které znamená pěstovat, šlechtit, zlepšovat či zdokonalovat. Tříbily se zde lesy, potažmo stromy. Téměř celé Třeboňsko bylo původně zalesněné a podmáčené - od počátků osídlení se zde těžily a zpracovávaly stromy a krajina (hospodářská půda) se pro využití vysoušela.
 • 1341: Třeboň získala statut města a v letech 1376 a 1378 tzv. právo měst královských a výsadu na dovoz soli.
 • Původně byla v držení Vítkovců (Vítek z Prčic), v roce 1366 přešla pod záštitu bratrů z Rožmberka a získává svůj český název.
 • 1367: Čtyři rožmberští bratři zakládají v Třeboni Augustiniánský klášter, jako středisko vzdělanosti celé oblasti
 • 1379: založen knížecí pivovar v Třeboni
 • Ke konci 14. století bylo kolem města postaveno opevnění hradbami a příkopem, které se osvědčilo později, v husitských válkách, a proměnilo Třeboň v nedobytnou pevnost, schopnou odolat mnohým útokům.
 • Koncem 16. století měl na třeboňském zámku své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka.
 • V roce 1611 zde zemřel rožmberský vladař Petr Vok z Rožmberka, který na Třeboň přenesl své sídlo.
 • 1660: Třeboň (tehdy jako panství) se stala majetkem rodu Schwarzenbergů, kteří jej spravovali až do konce I. světové války (pozemkové reformy).
 • 1779: Zřízen katolický vikariát. Třeboňský vikariát existoval v letech 1790 - 1952
 • Od pol. 19. století fungovala Třeboň jako okresní město (politický i soudní okres), v roce 1960 byl při celostátní reorganizaci státní správy třeboňský okres zrušen a městu udělen lázeňský statut.

Osobnosti

 • Vilém Kvasnička - architekt

Oficiální web město Třeboň:
www.mesto-trebon.cz

PSČ Třeboň: 379 01