Suchdol nad Lužnicí

město 3621 obyvatel k 1.1.2014 64,05 km2
znak Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého
  • Fara
  • Škola T.G. Masaryka

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Většina území města náležela vždy k Čechám, ale katastrální území Tušť bylo k někdejšímu Československu připojeno až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska, a v rámci Čech začleněno do soudního okresu Třeboň stejnojmenného politického okresu.

14. prosince 2005 byla obec povýšena na město na základě splnění kritéria alespoň 3000 obyvatel.

Starostové

  • 2002-2006 Jan Paďourek
  • 2006-2010 Jan Kronika
  • od 2010 Mgr. Pavel Mráček

Oficiální web město Suchdol nad Lužnicí:
www.suchdol.cz

PSČ Suchdol nad Lužnicí: 378 05 až 378 06