znak Pluhův Žďár
Pluhův Žďár

Pamětihodnosti

  • Kostel Narození Panny Marie z r. 1717 (dříve s kaplí s údajně zázračnou vodou)
  • Křížek před kostelem
  • zámek Pluhův Žďár
  • Pomník obětem první světové války
  • Nedaleký zámek Červená Lhota

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci (resp. tvrzi) pochází z roku 1267. Majitelem byl tehdy Pluh z Rabštejna, úředník Oldřicha z Hradce. Název obce pochází ze jména prvního majitele, jehož rod vlastnil tvrz a s ní celou vesnici do 15. století.

V 18. století vlastnila statek se zámkem a dvorem Marie Anna Janovská z Janovic, od r. 1793 rod knížat Paarů. Roku 1802 vyhořel panský dvůr a s ním většina vesnice.

V roce 1900 měl Pluhův Žďár 61 domů s 345 obyvateli české národnosti.

Od 25. března 2005 obec užívá znak a vlajku.


Oficiální web obec Pluhův Žďár:
www.obecpluhuvzdar.cz

PSČ Pluhův Žďár: 378 21 až 378 24