znak Písečné
Písečné

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Písečném (okres Jindřichův Hradec).
  • Kaple svaté Kateřiny na návsi
  • Židovský hřbitov
  • Zámek Písečné
  • Židovský dům
  • Obec Písečné je uvedena na Komenského mapě Moravy z roku 1627

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366. Před rokem 1945 v obci převažovalo německojazyčné obyvatelstvo. V roce 1921 žilo v samotném Písečném celkem 732 obyvatel, z toho 271 se jich hlásilo k české národnosti, 430 k německé, 2 k židovské a zbytek k ostatním . V Nových Sadech tehdy žilo 171 obyvatel, z nichž 43 se hlásilo k české národnosti, 107 k německé a zbytek k ostatním. Ještě v 19. století žila v obci početná židovská menšina, o čemž dodnes svědčí pozůstatky tří židovských sídelních okrsků (severojižní jednostranně zastavěná ulice na levém břehu Dyje, náměstíčko východně od návsi a dvě řádky domů západně od návsi; součástí posledního ze sídelních okrsků bývala synagoga, dnes již zaniklá) a židovský hřbitov jižně od obce.

Za první republiky se obec díky svému rozvoji považovala za městys, i když doklad o oficiálním povýšení není znám (a možná de iure k tomuto povýšení ani nedošlo).


Oficiální web obec Písečné:
www.pisecne.cz

PSČ Písečné: 378 72 až 378 81