Novosedly nad Nežárkou

obec 657 obyvatel k 1.1.2014 44,66 km2
znak Novosedly nad Nežárkou
Novosedly nad Nežárkou

Historie

Před první světovou válkou

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359 a nachází se v knihách prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Ze stejného pramene vyplývá také informace o prvním doloženém novosedelském faráři jménem Mikuláš, který tentýž rok zemřel. V roce 1619 byly Novosedly vypáleny.

První světová válka

Během let první světové války se neodehrálo nic výrazně významného. Do obce v roce 1914 přicestovalo 22 polských uprchlíků, dva z nich utekli, zbylí odjeli během roku 1915. V roce 1916 přicestovaly další dvě polské rodiny, celkem 11 osob. Jako i v jiných kostelích, i zde proběhly rekvírace zvonů. 3. října 1916 byl zabaven zvon Svatý Jakub (ulitý 1791), 17. září 1917 sejmut nejmenší zvon a 25. července 1918 přišel kostel sv. Václava dokonce i o 36 varhanních píšťal. Zabavené varhanní píšťaly byly nahrazeny až během roku 1932.

První republika

Konec Velké války obyvatelé oslavili průvodem k chrámu Páně, kde byla hrána národní hymna. 1. května 1919 byly na návsi vysazeny dvě lípy – na upomínku svobody.

Druhá světová válka

Stejně jako první světová válka, i ta druhá probíhala přiměřeně pokojně. Během celé doby okupace se v Novosedlech neudálo nic výrazně významného. 27. února 1945 do obce přijeli němečtí uprchlíci, v počtu do 142 osob. Byli ubytováni v obecní škole a po místních hostincích. Do 3. května 1945 všichni odešli. 2. května ale v Novosedlech pobývala větší jednotka SS, vybavená děly. Novosedly nad Nežárkou byly osvobozeny oddílem Rudé armády 9. května 1945, čítajícím přibližně tisícovku mužů okolo 15. hodiny. Ještě ráno toho dne tudy projížděly poslední zbytky německé branné moci.

1945–1948

V roce 1945 definitivně v okolí Novosedel skončila plavba dřeva, čímž místní obyvatelé přišli o jeden ze zdrojů obživy. Někteří obyvatelé se odstěhovali do vysídleného pohraničí jako noví osadníci, a to celkem 116 osob (viz tabulka)

Příjmení Jméno osídlená lokalita počet osob poznámka
Šmejkal František Výšpachy (dnes Bílá) 4
Šmejkal Jan Kladné 4
Lískovec František Výšpachy (dnes Bílá) 9
Kaštánek Ludvík Novosedly u Krumlova 6
Kubát František Kladné 4
Kouba Josef Kladné 4
Nestalovová Albína Staré Sedlo 3
Navara Jan Výšpachy (dnes Bílá) 9
Volek Ferdinand Jablonec nad Nisou 5 mlynář
Filípek Františel Dvoreček 9
Melichar Karel Chabařovice u Ústí nad Labem 4
Dvořák Adolf ? 4
Becherová Marie ? 5
Kubát Jan Konějov 4
Škarda Adolf ? 2
Voběrka František Karlovy Vary 3
Viktora Josef Libonolec u Děčína 5
Sýkora František Větřní 3
Laštovka Karel Kladné 4
Kouba Josef Kladné 4
Šmejkalová Marie Větřní 2
Šmejkal František Větřní 4
Šmejkal Jan Kladné 4
Slavíček Josef Výšpachy (dnes Bílá) 4
Bérová Marie Výšpachy (dnes Bílá) 1

Oficiální web obec Novosedly nad Nežárkou:
www.novosedly.cz

PSČ Novosedly nad Nežárkou: 378 17