Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368, kdy je uvedena v zemských deskách jako Nempczicz. Od 15. století je zmiňován svobodný dvůr, na konci 16. století tvrz, ovčárna a pivovar. Od roku 1610 náležely dačickému panství, jemuž patřily až do roku 1849.

Před  třicetiletou  válkou  bylo  v  Horních  Němčicích 20 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 18 a 2 zpustly.

Podle vceňovacího operátu žilo roce 1843 v Horních Němčicích 267 obyvatel, z toho 122 mužů a 145 žen ve 42 domech a 68 domácnostech. Z nich se 16 živilo zemědělstvím, 6 živnostmi a 2 obojím, vedle 44 nádeníků. Desátky se odváděly panství Dačice a faře ve Studené. Z Horních Němčic se jezdilo na týdenní čtvrteční trhy do Kunžaku.

V letech 1850 až 1855 podléhaly politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích. Když byly roku 1868 opět odděleny veřejná správa a soudnictví, vrátily se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od roku 1919 okresní správy politické a od od 1928 okresního úřadu v Dačicích. Po osvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči a ve správním okrese Dačice zůstaly i po územní reorganizaci roku 1949, kdy v rámci okresu spadaly také pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině roku 1960 připadly s moravskými obcemi pod správní okres Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj, což trvalo až do zrušení okresního úřadu v Jindřichově Hradci koncem roku 2002. Od poloviny roku 1979 byly Horní Němčice připojeny pod obec Studená, od r. 1990 jsou opět samostatnou obcí. Od roku 2003 spadají pod pověřený Městský úřad v Dačicích v samosprávném Jihočeském kraji.


Oficiální web obec Horní Němčice:
www.horninemcice.cz

PSČ Horní Němčice: 378 56