znak Přední Výtoň
Přední Výtoň

Pamětihodnosti

Kostel svatého Filipa a Jakuba - Původně gotický farní kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni byl založen v roce 1384. Stojí na místě původní kaple, kterou založili Jan a Petr z Rožmberka ve 14. století (přesné datum není známo). Kostel byl vysvěcen 3. a 4. května 1523 biskupem z bavorského Pasova. Farním se stal kostel v roce 1785, kdy byla zřízena fara Heuraffl. V roce 1515 byl kostel i klášter přestavěn v pozdně gotickém stylu a v letech 1883 – 1886 obnoven. Po roce 1945 zabrala klášter armáda a sousední kostel po odsunu německého obyvatelstva a v období osidlování pohraničí novými obyvateli pozvolna chátral. K rekonstrukci kostela došlo za přispění donátorů z Rakouska až počátkem 90. let 20. století a jeho znovuvysvěcení proběhlo dne 17. června 1996.

Škola německá - V roce 1785 byla v obci založena samostatná farnost a škola. V původně jednopatrové budově byla organizována výuka ve dvou třídách. Se zvyšujícími se nároky na vzdělávání a narůstajícími problémy s místem došlo kolem roku 1870 k přestavbě budovy v neoklasicistním stylu. Na původní budovu je přistavěno další patro a k dispozici je nová učebna. V období let 1870-1939 navštěvovalo školu průměrně 120-180 dětí ročně. Až do roku 1945 byla škola výhradně německá. O tom svědčí i dochované, pečlivě vedené školní kroniky z let 1909-1935, psané v němčině. Odsun německého obyvatelstva po válce znamenal také přerušení vyučování. V době divokých odsunů navštěvovali žáci školu ve Frymburku nebo ve Vyšším Brodě.

Česká obecná škola byla v Přední Výtoni otevřena 1. září 1947. Zpočátku bylo její uspořádání jednotřídní, ale o jejím fungování až do roku 1951 existují jen velmi stručné informace. Prvním ředitelem české školy se stal Vlastimil Mertl.V roce 1950 byla do vedení školy dosazena Vlasta Schreibová, která dojížděla z Frymburku. Ta byla ve funkci ředitelky nahrazena Martou Voslářovou. V roce 1954 přišel do Přední Výtoně z okresu Znojmo Otakar Kamarád a vykonával funkci ředitele 7 let. Novým ředitelem se stal Karel Štix, který působil dva roky na ZDŠ v Rožmitále na Šumavě. Spolu s manželkou Jaroslavou učili ve škole od roku 1962. Z důvodu nedostatku žáků odešel Karel Štix v roce 1994 učit do Loučovic a poté byl až do důchodu ředitelem ZŠ na Lipně.. Ředitelkou byla až do zrušení školy v roce 2001 Jaroslava Štixová. Mezi lety 1947 – 2001 navštěvovalo školu cca 1600 žáků. Škola v obci existovala 216 let.

Zřícenina hradu Vítkův kámen


Oficiální web obec Přední Výtoň:
www.prednivyton.cz

PSČ Přední Výtoň: 382 79

Počasí

Počasí

V okolí