znak Loučovice
Loučovice

Pamětihodnosti

  • Kaple svatého Prokopa
  • Kostel svatého Oldřicha
  • Jez systému Huber-Lutz

Historie

Samotná obec Loučovice nemá příliš rozsáhlou historii - poměrně nepřístupný a skalnatý úsek údolí Vltavy mezi Lipnem a Vyšším Brodem byl zprvu osídlen pouze několika staveními, z nichž nejvýznamnější byl mlýn. Až založení papírny v 80. letech 19. století způsobilo nárůst počtu obyvatel a prudký rozvoj obce.

Papírna měla na přelomu století více než 1.000 zaměstnanců a byla největším zaměstnavatelem v širokém okolí. Další lidé (v sezóně až 600)byli zaměstnáni při přepravě dříví, neboť úsek Vltavy pod Loučovicemi nebylo možno pro plavení využívat, a tak bylo nutno dříví ručně převézt do Vyššího Brodu. V roce 1911 byla do obce přivedena železniční trať.

Většina obyvatel obce byla ovšem německé národnosti, a tak byli po druhé světové válce odsunuti. Odsun se netýkal několika desítek pracovníků - odborníků, kteří byli potřební pro provoz papírny. Obec byla dosídlena převážně rumunskými reemigranty, Slováky (včetně občanů romské národnosti) a tzv. volyňskými Čechy. Tito dosídlenci měli nízkou úroveň vzdělanosti a malý vztah k území, což přetrvává dodnes - přímo v obci sídlí vedle klasické základní školy též zvláštní škola.

V roce 1959 byly zcela uzavřeny státní hranice a hned za Loučovicemi začínala železná opona. Obec Kapličky, která se nacházela v nově vybudovaném hraničním pásmu, zanikla a její katastr byl zařazen pod obec Loučovice.

Oblast jižně od obce (pravý břeh Vltavy) prošla fází útlumu hospodaření, která neskončila ani po pádu železné opony. Smělé plány počátku 90. let na znovuosídlení pustých někdejších vesnic vzaly za své a oblast dosud nemá schválený územní plán. V místní části Mnichovice tak nyní žije trvale jeden soukromý zemědělec se svou rodinou a ve druhém domě pouze jeden muž. Místní část Kapličky je zcela neosídlena. Místní část Dvorečná na levém břehu Vltavy je tvořena převážně chatami.


Oficiální web obec Loučovice:
www.ckrumlov.cz/cz1250/region/obce/i_loucov.htm

PSČ Loučovice: 382 76