znak Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dolním Dvořišti.

Území obce je mimořádně bohaté zejm. na památky z období gotiky.

Historie

Dolní Dvořiště je poprvé připomínáno v roce 1279. Městečko na zemské stezce z Čech do Rakouska bylo založeno pány z Rožmberka někdy ve 13. století. Jeho znak pochází z doby kolem roku 1380. V roce 1400 byla zahájena výstavba dnešní farní kostel Sv.Jiljí na náměstí.

Vlastnictví po rodu Rožmberků převzali Švamberkové. Kvůli jejich účasti na protihabsburském odboji v době stavovského povstání jim byly majetky zabaveny, a Dolní Dvořiště převzal rod Buquoyů. Již tehdy byla většina obyvatel ve městečku německé národnosti.

V 1. polovině 19. stol. byla v bezprostřední blízkosti obce vystavěna Koněspřežná dráha České Budějovice - Linec (1. na evropském kontinentě). V roce 1890 žilo v městečku (bez dnešních okolních osad) 736 obyvatel, z toho jen 12 Čechů (1,6 %).

V létě roku 1920 byla v obci založena vedle již od 16. století existující čtyřtřídní německé školy , nejprve jednotřídní, od roku 1924 dvoutřídní česká škola , která nejprve sídlila v různých objektech v obci, využívala např. místnost na radnici, později jednu učebnu v německé škole (dnešní budova školky). 24. srpna roku 1924 (str. 38) byl položen základní kámen nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena dne 13. září 1925 (str.47).

Po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta, čímž velmi výrazně poklesl počet obyvatel. Obec byla dosídlena lidmi z vnitrozemí a ze Slovenska. V 50. letech zanikly kvůli vzniku hraničního pásma příhraniční (tehdy již vybydlené) obce Mikulov a Cetviny.

Osobnosti

V Dolním Dvořišti se narodil německy píšící spisovatel Hans Watzlik


Oficiální web obec Dolní Dvořiště:
www.ddvoriste.ois.cz

PSČ Dolní Dvořiště: 382 72