znak Chvalšiny
Chvalšiny

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Chvalšinách.
 • Kostel sv. Maří Magdalény se poprvé připomíná v roce 1293, tehdejší budova se však nedochovala, protože byla v letech 1487-1507 nahrazena rozměrnější pozdně gotickou novostavbou. Ta byla posléze vyzdobena nástěnnými malbami, z nichž část se dochovala a byla odkryta při restaurátorských pracích v 90. letech 20. století. Tento kostel se zachoval téměř v původním stavu, mj. se dochoval strmý původní krov. Presbytář je zaklenut síťovou klenbou, loď pak klenbou krouženou s přetínáním žeber. K novějším částem patří vedle vybavení zejména patrová kruchta (spodní úroveň je barokní ze 17. století, horní z roku 1846) a mariánská kaple na kruhovém půdorysu při severní stěně lodi postavená Růžencovým bratrstvem v roce 1760. Kolem kostela býval hřbitov, zrušený před rokem 1838, kdy byla zbořena jeho ohradní zeď.
 • 5 výklenkových kapliček a 2 síňové kaple
 • Pranýř se sochou svatého Jana Nepomuckého
 • Křížová cesta s kapličkou
 • Troje boží muka
 • Radnice na náměstí (nyní muzeum; nynější budova obecního úřadu byla před rokem 1900 školou)
 • Fara na náměstí renesančního původu, později přestavovaná
 • Několik domů si navzdory četným požárům dodnes zachovalo pozdně gotické portály a jádra ze začátku 16. století.
 • Na rodném domě Josefa Rosenauera je umístěna pamětní deska v německém jazyce (po roce 1945 sejmuta, po roce 1989 vrácena a doplněna deskou v češtině).
 • Přírodní památka Svatý Kříž, lokalita kriticky ohroženého rostlinného poddruhu hořečku mnohotvarého českého

Muzea

 • Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách - Chvalšiny 124; budova, ve které se nachází, sloužila původně jako radnice, po roce 1848 jako okresní soud. V muzeu se nachází též expozice věnovaná historii obce.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281. V roce 1293 se poprvé připomínají jako městečko (tento statut si udržely do poloviny 20. století). Do husitských válek patřily k panství kláštera Zlatá Koruna (z tohoto období pochází také dodnes užívaný znak se symbolem zlaté královské koruny). Později patřily (poté co se jich zmocnil Oldřich z Rožmberka) až do zrušení poddanství k českokrumlovskému panství. Po roce 1848 byly Chvalšiny sídlem okresního soudu.


Oficiální web obec Chvalšiny:
www.chvalsiny.cz

PSČ Chvalšiny: 382 08

Počasí

Počasí

V okolí