znak Vráto

Pamětihodnosti

  • Kaple z doby kolem roku 1900

Historie

První zmínky o vsi (Brad, Brod) pocházejí z roku 1375.

V letech 1850 až 1951 bylo Vráto samostatnou obcí (před 1. světovou válkou čítala ves 837 obyvatel, z toho 556 české a 281 německé národnosti), poté mezi roky 1952 a 1975 přičleněno k městu České Budějovice, počínaje rokem 1976 pro změnu k Rudolfovu. Status obce získalo Vráto znovu ke dni 24. listopadu 1990; osada Hlinsko, která do té doby sdílela osudy s Vrátem, však tehdy zůstala součástí Rudolfova.


Oficiální web obec Vráto:
www.vrato.cz

PSČ Vráto: 370 01