znak Roudné
Roudné

Pamětihodnosti

Na návsi se zachovalo několik zemědělských usedlostí ve stylu lidového baroka a z přelomu 19. a 20. století.

  • Č.p. 1 má na střeše věžičku se zvonem z roku 1874 s vyobrazením sv. Michala. Zvon byl za války zrekvírován, ale po válce byl nalezen a vrácen zpět.
  • Silniční most ev. č.15532–1 přes Malši postavený v letech 2008-9 byl nominován na cenu Stavba roku 2010 . Most byl vystavěn na místě původního příhradového mostu, který byl chráněn jako kulturní památka, a který se původně nacházel v Českých Budějovicích.

Historie

Název obce pochází od potoka obsahujícího rudu nebo od vymýceného, zúrodněného lesa. Původní ves, čítající 9 poddaných náležela ke dvorci Zabore, který je zmiňován již roku 1263, tzn, že založení vsi mohlo být již kolem tohoto roku. První písemná zmínka o vsi (Hrudny) je ale až z 3. dubna 1411, kdy dědicové po zemřelém Kuncovi z Mladého potvrzují převzetí dědictví.

Ve 14. století patřil dvůr Mikuláši Faulfišovi, jeho syn prodal roku 1418 Roudné Jakubu Brnířovi. Roku 1487 patří opět měšťanům. Od roku 1505 do 1850 patřilo Roudné Českým Budějovicím. Až do roku 1713 mělo Roudné asi 9 usedlostí, v roce 1843 už jich bylo 23 se 157 obyvateli.

V letech 1850 až 1885 tvořilo Roudné osadu obce Rožnov, od roku 1885 je samostatnou obcí. Ves bývala dříve národnostně převážně německá, ještě před první světovou válkou se ze 198 obyvatel hlásilo 157 k německému jazyku a 41 k českému. Tento poměr se vlivem nové výstavby a přílivu obyvatel zakrátko obrátil - v roce 1930 už bylo ze 295 obyvatel 216 Čechů a 78 Němců.

V druhé polovině 20. století (1953 až 24. listopadu 1990) patřil pod obec Roudné sousední Vidov.

V současnosti je Roudné stavebně srostlé s Novým Roudným - částí Českých Budějovic. Roudné je v současnosti typickým satelitním sídlem s množstvím obyvatel a nedostatečnou infrastrukturou.

V obci se nachází školka, škola byla zrušena v roce 1976.

Vývoj Roudného
Počet obyvatel
1263 1713 1843 1869 1930 1950 1960 1991
9 69 157 194 295 323 370 458

Oficiální web obec Roudné:
www.roudne.cz

PSČ Roudné: 370 07