znak Homole
Homole

Pamětihodnosti

  • Sýpka s branou čp. 1 na návsi v Homolích, kulturní památka
  • Kaple sv. Josefa na návsi v Homolích, novogotická z poloviny 19. století
  • Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, na návsi v Nových Homolích, kulturní památka. Konají se zde pouti.
  • pivovar v Černém Dubu, kulturní památka
  • pochází odtud Světice z Homol, dnes uložená v Alšově galerii

Historie

První písemná zmínka o vsi (Hommili) pochází z roku 1362, kdy bratři Petr, Jošt, Oldřich, a Jan z Rožmberka listinou potvrdili příjmy z ní klášteru v Českém Krumlově. Od roku 1687 patřily Homole městu České Budějovice, po zrušení poddanství jsou od roku 1850 až podnes samostatnou obcí. Z národnostního hlediska představovaly Homole v minulosti smíšenou ves, kupř. roku 1910 byl podíl Němců a Čechů přibližně 51 ku 49 procentům.

Starostové
  • 2006 -2014 Marie Štěpánková
  • od 2014 Jaroslava Heřmánková

Oficiální web obec Homole:
www.homole.cz

PSČ Homole: 373 82