znak Hlincová Hora
Hlincová Hora

Památky

  • Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Pomník sovětského vojáka
  • Na území obce leží zámeček Lustenek.

Historie

Vesnice byla založena na přelomu 13. a 14. století na pozemcích budějovické fary − název Nícova (Mikulášova) zřejmě souvisí s budějovickým farním kostelem, stejně jako německý název Pfaffendorf (Kněžská ves). První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1398.

V roce 1479 byla ves vypleněna zbojnickou výpravou lidí pana Racka z Kocova. V 16. století se zde dolovalo, tehdy byl založen rybník Mrhal, jehož voda poháněla důlní zařízení. Zdejší revír patřil pod Hlinsko, a zřejmě proto se název změnil na Hlincovu Horu.

Po vzniku obcí v roce 1850 patřila ves pod Dubičné, v roce 1892 se osamostatnila. V roce 1943 byla připojena k Rudolfovu, v letech 1945-75 byla samostatnou obcí a poté do roku 1990 opět pod Rudolfovem.

Vesnice byla elektrizována až v roce 1946, roku 1952 vzniklo JZD.

V místě bývalé Kodetovy zahrady vznikla na konci 20. století nová obytná čtvrť Kodetka.

Osobnosti

  • Vojtěch Krž (1861-1924), místní rodák, politik, zakladatel české školy v Rudolfově, zasloužil se o elektrifikaci kraje
  • Bedřich Böhnel, spisovatel, který zde pobýval

Oficiální web obec Hlincová Hora:
www.hlincovahora.cz

PSČ Hlincová Hora: 373 71

Počasí

Počasí

V okolí