Čejkovice

Pamětihodnosti

  • Bývalý barokní panský dvůr, rozšiřovaný a upravovaný v 19. století
  • Roubená stodola, při jižním výjezdu ze vsi
  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého, z první poloviny 19. století
  • Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1921
  • Boží muka asi 600 m severozápadně od vesnice, při polní cestě do Pištína (k němuž jsou Čejkovice přifařeny)
  • Pomníček při silnici Dasný - Češnovice, přibližně 1,2 km ssv. od vsi, připomíná místo, kde roku 1946 zahynul při autonehodě dirigent a skladatel Bohuslav Tvrdý
  • Tvrziště Machovice, terénní pozůstatky středověké tvrze mezi silnicí do Křenovic a rybníkem Motovidlo zhruba 1,7 km jižně od Čejkovic

Historie

V písemných pramenech se jméno vesnice (Czeykowycz) vyskytuje kolem roku 1400 v krumlovském urbáři; další zmínka se datuje k roku 1423, kdy je v rožmberské popravčí knize zaznamenán výslech lupiče Jakoubka z Čejkovic. Od těchto dob až do konce feudálního zřízení bývaly Čejkovice rozděleny mezi dvojí vrchnost. Jedna část patřila vladyckému rodu Kunášů z Machovic, jejichž sídlem byla rybníky chráněná tvrz Machovice, stojící nedaleko vsi. Z těchto si Jindřich Kunáš z Machovic dal někdy v letech 1587 až 1589 ve vsi vystavět novou renesanční tvrz, nazvanou Vildštejn. Posledním Kunášem v držení Čejkovic byl Jiří Jaroslav, který v roce 1687 odprodal majetek knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenbergu, čímž připadla tato polovice Čejkovic k panství Hluboká. Druhá, o něco menší půle vsi bývala v počátcích poddána předním českobudějovickým měšťanům. U úvodu 15. století byl jejím držitelem Mikuláš Paulfiš, na přelomu 15. a 16. století Puklicové ze Vztuh, jejichž dědic Jan Ekhard z Urtvinovic svůj díl vsi někdy před rokem 1545 odprodal městu České Budějovice, které pak ze zdejších platů financovalo městské kostely sv. Prokopa, Mikuláše a Václava. Po zrušení poddanství jsou Čejkovice od roku 1850 samostatnou obcí, vyjma kratičkého období 1943 až 1945, kdy byly za nacistické okupace přičleněny k obci Dasný.


Oficiální web obec Čejkovice:
www.cejkovice-cb.cz

PSČ Čejkovice: 373 41