Břehov

Pamětihodnosti

  • Historické jádro obce s dochovanými usedlostmi ve stylu selského baroka je od roku 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou
  • Kaple sv. Josefa na návsi, novorománská z roku 1861
  • Hasičská zbrojnice z roku 1930, v horní části obce

Zajímavosti

  • Dne 24. srpna 1883 obec navštívil Václav Beneš Třebízský a místní knihovně věnoval své spisy. Kromě toho navštívil také zdejší léčivou studánku.

Historie

Své jméno dostal Břehov údajně proto, že při založení byl ohraničen břehy okolních močálů. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1378, kdy Břehov náležel ke královskému panství Protivín. V 15. století Břehov drželi v zástavě vladykové Kunášové z Machovic, sídlící na dnes zaniklé tvrzi poblíž sousedních Čejkovic, část platů šla též k panství Hluboká. Urbář z roku 1490 udává jmény 14 břehovských hospodářů. V roce 1491 tehdejší držitel Hluboké Vilém z Pernštejna Břehov vyplatil a ves od té doby až do zrušení poddanství cele sdílela osudy s hlubockým panstvím. V blízkém okolí vesnice se v 18. a 19. století těžila málo vydatná železná ruda. Od roku 1850 je Břehov samostatnou obcí, s výjimkou období mezi 12. červnem 1960 a 23. listopadem 1990, kdy tvořil součást obce Žabovřesky.


Oficiální web obec Břehov:
www.brehov.cz

PSČ Břehov: 373 46